Ostatní informace:
  • www.cslink.cz
  • www.mujcslink.cz

Přeregistrování karty CS link

V průběhu používání karty se může stát, že stávající zákazník chce kartu CS link přeregistrovat na někoho jiného. Je to možné. Pro přeregistraci karty CS link je nutné, aby stávající majitel karty (tj. ten na koho je učiněna registrace karty CS link) pošle e-mailem na adresu nebo poštou žádost o přeregistraci karty CS link. Žádost o přeregistraci karty musí obsahovat: číslo karty (uvedené u čipu karty), údaje stávajícího zákazníka a údaje nového zákazníka tzn. jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a variabilní symbol TV poplatku.

kontaktní adresa pro žádosti:
Media Vision s.r.o., Futurama Business Park
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

info@cslink.cz
  Antény, kamery a satelitní technika - prodej, servis a instalace, obchod@anteny-milovice.cz, telefon: 733 325 522, www.anteny-milovice.cz