Slovníček:

Slovníček vše od B

Barrandov TV – český televizní program, který nabízí divákovi možnost shlédnutí zajímavých filmů, seriálů, talk show azejména zábavných pořadů.

bebe TV – bývalý název televizního vzdělávacího programu určeného pro úplně nejmenší diváky. Tedy zejména pro děti prakticky od narození, kdy se účí rozeznávat barvy, zvuky, tvary a získat další důležité poznatky pro budoucí život.

BER – termín získaný zkratkou z anglických slov Bit Error Rate. V překladu to znamená Bitová chybovost. Je určena poměrem chybně přijatých bitů bE ku celkovému počtu přijatých bitů za určitou dobu měření. Čím je nižší, tím je kvalitnější datový přenos.

BigSat – výrobce satelitní techniky zejména z oblasti satelitních přijímačů, koaxiálních kabelů a motorů.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.anteny-milovice.cz
  Antény, kamery a satelitní technika - prodej, servis a instalace, obchod@anteny-milovice.cz, telefon: 733 325 522, www.anteny-milovice.cz